Ta måtten

Mät för en takskjutport, snabbt och enkelt

Vår affärsmodell bygger på att sälja kvalitativa och prisvärda garageportar/takskjutportar med montering och högt fokus på kundservice till privata konsumenter och bostadsrättsföreningar.

Vi och våra kunder tycker inte att det behövs ett kundbesök för att ta några mått. Så vi ber våra kunder om några enkla måttuppgifter enligt våra anvisningar, efter det tar vi fram en offert som man kan ta ställning till utan att en otålig säljare står och trampar bredvid.
Tag enkla mått med till exempel ett måttband
B: Dagöppningens bredd. Mät öppningens kortaste breddavstånd.

H: Dagöppningens höjd. Mät öppningens kortaste höjdavstånd från golvet/plattan längs med insidesväggen.

Hn: Fritt utrymme ovanför öppningen.

SV, SH: Fritt utrymme i sida på innerväggen. Möjliga hinder kan vara ett vägghörn, en strömbrytare eller annat som kan vara i vägen för de lodräta löpskenorna.
Ovanstående enkla mått är det som behövs för att beställa en garageskjutport från oss.
Men tänk på att mäta dagöppningen och inte den gamla porten.
Det behöver inte vara millimeterprecision, men det är bra om det är noggrannhet på centimetern.
Portfirman.se Logo
Vi hjälper både privatpersoner, samfälligheter/bostadsrättsföreningar samt handel och industri med garageportar/takskjutportar